Yazdır
PDF

CE MARKALAMA

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa ya Uygunluktur”. CE işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere vurulur. 21 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi gerekmektedir.

CE işareti vurulmuş bir ürün o ürünün AB müktesebatına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün olduğu anlaşılır. CE işaretinin kendine has bir formatı vardır. “Chinese Export” gibi kısaltmalarla bir ilgisi yoktur. 93/68/EEC “CE İşaretlemesi Yönetmeliği” CE işaretinin vurulması ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupaya Uygunluktur”. CE işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere vurulur. 21 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi gerekmektedir.

CE işareti vurulmuş bir ürün o ürünün AB müktesebatına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün olduğu anlaşılır. CE işaretinin kendine has bir formatı vardır. “Chinese Export” gibi kısaltmalarla bir ilgisi yoktur. 93/68/EEC “CE İşaretlemesi Yönetmeliği” CE işaretinin vurulması ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.

CE, ürünlerin AB Ortak pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliğindedir. Hiçbir Ortak Pazar ülkesi CE işareti taşıyan bir ürünün piyasa arzını engelleyemez.

Türkiye’de ki Uygulama

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Ortak Gümrük Tarifesini uygulanmaya başlamıştır.
4703 sayılı  “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun", 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
İlgili Temel Yönetmelikler Yayımlanmıştır.
•        "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik“
•        "CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik"
•        "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"
17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
Gümrük Birliği ile AB Ortak pazarında yer alan Türkiye’de de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi CE işareti zorunludur.

Yönetmelikler

CE İşareti Taşıyacak Ürün Grupları, AB’nin İlgili Mevzuatı ve Uyumdan Sorumlu Kuruluşlar

Ürün Adı

AB Mevzuatı

Uyumdan Sorumlu Kuruluşlar

1.Alçak Gerilim Cihazları

Low voltage equipment (2006/95/EC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2.Basit Basınçlı Kaplar

Simple pressure vessels (87/404/EEC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

3.Oyuncaklar

Toys (88/378/EEC)

Sağlık Bakanlığı

4.Yapı Malzemeleri

Construction products (89/106/EEC)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

5.Elektromanyetik Uyumluluk

Electromagnetic compatibility (2004/108/EC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

6. Makinalar

Machinery safety (98/37/EC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

7.Kişisel korunma donanımları

Personal protective equipment (89/686/EEC)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

8.Otomatik olmayan tartı aletleri

Non-automatic weighing instruments (90/384/EEC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

9. Aktif İmplante Edilen Tıbbi Cihazlar

Active implantable medical devices (90/385/EEC)

Sağlık Bakanlığı

10.Gaz Yakan Cihazlar

Gas appliances (90/396/EEC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

11.Sıcak Su Kazanları

Hot water boilers (92/42/EEC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

12.Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar

Civil explosives (93/15/EEC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

13.Tıbbi Cihazlar

Medical devices (93/42/EEC)

Sağlık Bakanlığı

14.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar (ATEX)

Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres (94/9/EC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

15.Gezi Amaçlı Tekneler

Recreational craft (94/25/EC)

Denizcilik Müsteşarlığı

16.Asansörler

Lifts (95/16/EC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

17.Ölçüm Cihazları

Measurement Instruments (2004/22/EC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

18.Basınçlı Ekipmanlar

Pressure equipment (97/23/EC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

19.In Vıtro Diagnostik Tıbbi Tanı Cihazları

In vitro diagnostic medical devices (98/79/EC)

Sağlık Bakanlığı

20. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

Radio and telecommunications terminal equipment
(99/5/EC)

Telekomünikasyon Kurumu

21. Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar

Cableway installations designed to carry persons
(2000/9/EC)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı