1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Bu program ile sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlanmaktır.

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Bu program, KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması için geliştirecekleri Ar-Ge ve yenilik projelerine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Bu program ile KOBİ’lerin yeni bir ürün üretmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında geliştireceği 400.000 TL’ye kadar bütçeli bir projenin %75’i TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenmektedir.

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (YENİ)

TÜBİTAK, özel sektöre yönelik 1511 kodlu yeni destek programıyla ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki Ar-Ge projelerini destekliyor.1511 Programı ile 5 ana sektörel alanda (enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri, makine imalat teknolojileri) geliştirilecek Ar-Ge projeleri destekleniyor.

Önceki Ar-Ge programlarının dışında 1511 Programı ile getirilen önemli yenilikler aşağıdaki gibidir;

  • Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde 2 aşamada alınacak,
  • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecek,
  • Daha yüksek maaş limitleri uygulanacak,
  • Destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacak,
  • Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecek,
  • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecek.

1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren program ile; belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yapılacak Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Aşağıda belirlenen ilk proje başlıklarında detaylı bilgi için bizi aramanız yeterli: 444 9001