Yazdır
PDF

Çevre Laboratuvar Hizmetleri

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki analizler yapılmaktadır.

Faaliyet Alanları:

Temiz Su,  Atık Su ve Deniz Suyu Deneyleri

Arıtma Tesisi Arıtma Çamuru (Orijinalde ve Eluatta) Deneyleri

Tehlikeli Atık Deneyleri

Kompost ve Toprak Deneyleri

Yağ ve Petrol Ürünü Deneyleri

Katı Yakıt Deneyleri

Katı Atık Deneyleri