Yazdır
PDF

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

• Yapılması planlanan projelerin çevreye olan etkilerin değerlendirildiği varsa çevreye olan olumsuz etkilerinin minimuma indirmek ya da ortadan kaldırmak için alternatiflerin değerlendirildiği,

• Projenin yer ile teknoloji alternatiflerinin değerlendirildiği bir süreçtir. Bu değerlendirme projenin çevreye olan etkisine göre 3 farklı şekilde ilerleyebilir:

1. ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesi’nde (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) yer alan projeler için ÇED hazırlama konusunda yeterlilik sahibi firma tarafından ÇED raporu hazırlanır ve ÇED Olumlu Kararı alınması hedeflenir.

2. ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi’nde (Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) yer alan projeler için ÇED hazırlama konusunda yeterlilik sahibi firma tarafından Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır ve ÇED Gerekli Değildir Kararı alınması hedeflenir.

3. Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan projeler için değerlendirme için gerekli bilgiler/belgeler hazırlanır ve ÇED Kapsam Dışı Görüşü alınması hedeflenir.

ÇED sürecinde proje gerçekleştikten sonra da, projenin uygulaması izlenir ve kontrol altında tutulur.