Yazdır
PDF

Atık Yönetimi Hizmetleri

Üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıkların tasnif edilmesi, toplanması, ambalajlanması, yüklenmesi, sevkiyatı ve bertaraf/geri dönüşüm hizmetleri sürecinin tümünde kanuni yükümlülükler kapsamında güvenilir hizmetler sunulmaktadır.

Miladı dolmuş ürünlerin imhası sürecinde gerekli yasal prosedürlerin uygulanması ve ilgili yasal mercilerin organize edilmesi konusunda Atık Yönetimi Hizmetleri etkin şekilde sunulmaktadır.

Bu süreçlerin tümünde örgütsel verimliliğimiz ve sürekli iyileştirmelerimizle; müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye değer yaratan güvenilir hizmetler yaratmayı esas değer olarak biliriz.