Yazdır
PDF

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Çevreye verdiğimiz önemi sistematik bir yaklaşımla ortaya koyarak “Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Kalkınma” esasına uygun, çevre boyutlarınızın tüm süreçlerinizde detaylı olarak belirlenmesi ve etkilerinin analiz edilerek minimize edilmesini sağlayan, çevre kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen etkin bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) için kılavuzunuz KALİBRE...

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standart Maddeleri

1. Kapsam

2. Atıf Yapılan Standart ve/veya dokümanlar

3. Terimler ve Tarifler

4. Çevre Yönetim Sisteminin Şartları

4.1. Genel Şartlar

4.2. Çevre Politikası

4.3. Planlama
4.3.1. Çevre boyutları
4.3.2. Yasal ve Diğer Şartlar
4.3.3. Amaçlar, hedefler ve program/programlar

4.4. Uygulama ve Faaliyetler
4.4.1. Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki
4.4.2. Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma
4.4.3. İletişim
4.4.4. Dokümantasyon
4.4.5. Dokümanların Kontrolü
4.4.6. Faaliyetlerin Kontrolü
4.4.7. Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale

4.5. Kontrol Etme
4.5.1. İzleme ve Ölçme
4.5.2. Uygunluğun Değerlendirilmesi
4.5.3. Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet
4.5.4. Kayıtların Kontrolü
4.5.5. İç Tetkik

4.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi